รายการ
 
หน่วยงาน
 
ลิงค์
 
 
กิจกรรม  
แห่เทียนจำนำพรรษา
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ประชุมผู้ปกครอง
เลือกตั้งประธานนักเรียน
กิจกรรมไหว้ครู
อบรมขยายผล DLIT
กิจกรรมปรับสภาพนักเรียน
อบรมขยายผล PLC
โครงการตามรอยพ่อ
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศก์
กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ
โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
  จัดกิจกรรม “ ประกวดโครงงาน 2559
  จัดกิจกรรม “ เข้าค่ายลูกเสือ ” 2559
   
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์  
  ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2560  
     
     
 
ข่าวสารจาก สพฐ.  
 
 
สาระน่ารู้  
 
 
ผู้บริหาร
 
 
นายบุญญา คามเกตุ
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ