รายการ
 
หน่วยงาน
 
ลิงค์
 
 

 

 
     
 
 
โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม “ เปิดโลกวิชาการ ตามรอยศาสตร์พระราชา” ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม เพื่อแสดงผลงานศาสตร์พระราชา แสดงผลงานของครูและนักเรียนและเชิญโรงเรียนเครือข่ายร่วมงานอีกด้วย