รายการ
 
หน่วยงาน
 
ลิงค์
 
 
ข้อมูลผู้บริหาร
     
   
 
  นายบุญญา คามเกตุ  
  ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม  

วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 6 ปี
email: by_kk@hotmail.com
โทรศัพท์: 0869267342